Kiểm tra thứ hạng web 3 cách phòng chống website khỏi SQL Injection
Thứ sáu, 05 Tháng 3 2021

3 cách phòng chống website khỏi SQL Injection

Chuyên mục: Bảo mật web

Dưới đây là một số cách nho nhỏ giúp bạn có thể bảo vệ được website của mình khỏi SQL Injection

 

3 cách phòng chống website khỏi SQL Injection

 

Dùng PDO (PHP Data Objects)

PDO là một phần tiện ích mở rộng của PHP, nó giúp website bạn trở nên nhanh và an toàn hơn.

    <?php

    $PSH = $db->prepare('SELECT * FROM table WHERE id = :id');

    $PSH->execute(array(':id' => $_GET['id']));

    $rows = $PSH->fetchAll();

    ?>

Sử dụng hàm mysql_real_escape_string()

Đây là một hàm khá hữu dụng. Hàm này giúp bạn loại bỏ những kí tự không cần thiết trước khi xử lí câu lệnh SQL.

    <?php

    $id = mysql_real_escape_string($_GET['id']);

    $query = mysql_query("SELECT * FROM table where id = "' .$id. '");

    ?>

Sử dụng hàm preg_replace()

Đây lại là một hàm khá quen thuộc với các coder. preg_replace() giúp bạn loại bỏ những kí tự được chỉ định giúp câu lệnh trở nên an toàn hơn.

    <?php

    $id = preg_replace("/[^0-9]/","", $_GET['id']);

    $query = mysql_query("SELECT * FROM table where id = "' .$id. '");

    ?>

Các câu lệnh phía trên giúp bạn loại bỏ các chữ số trước khi thực hiện các câu lệnh, chính xác là từ 0-9.
Kết

Trên đây chỉ là một số biện pháp đơn giản và mang tính tạm thời để bảo vệ website. Muốn website được tăng cường bảo mật, bạn nên lựa chọn những nhà cung cấp hosting uy tín và sử dụng mã nguồn sạch để phát triển website.

Bài liên quan :
Plugins bảo mật trang web Joomla
Những Plugin bảo mật web WordPress tốt nhất
Một số phương pháp bảo mật web Wordpress
Chmod an toàn cho wordpress
Bảo mật web wordpress
Chmod an toàn cho website
Sử dụng file .htaccess để block Bots và ban địa chỉ IP
Không cho IP/ISP truy cập website bằng .htacces
Phát hiện và chống xâm nhập Web Server với Mod Security
Hướng dẫn bảo mật PHP và Mysql phần 01
Hướng dẫn bảo mật PHP và Mysql phần 02
Hướng dẫn bảo mật PHP và Mysql phần 03
Dùng .htaccess bảo vệ file chống hack local
Lưu ý bảo mật dữ liệu cho web PHP sử dụng Shared hosting Linux
Bảo mật website bằng cách tối ưu file .htaccess
Bảo mật Session trong lập trình PHP mới nhất
Bảo mật cho Website Joomla
Chuyển file configuration.php ra khỏi thư mục gốc trên host
Đặt password khi truy cập thư mục Administrator
Cách ngăn truy cập vào thư mục Administrator của Joomla!
Bảo mật website bằng .htaccess
Một số phương pháp bảo mật website joomla

 

Logo bảo mật web - Công cụ bảo mật website Joomla và Wordpress

HTL Computer